Alle types ontwerpen

De gold formule brengt u een volledige branding
compleet met logo, visitekaarjtes, briefhoofd,
enveloppe en affiche. Alsook een styleguide
handleiding voor uw personeel.

4 revisies inbegrepen

In totaal heeft u recht op 4 herwerkingen van het
volledige concept. Extra revisies zijn mogelijk voor
een extra €50 per item (m.a.w €300 voor het geheel).

Duurtijd

De exacte duurtijd kan verschillen per opdracht
maar over het algemeen word de duurtijd van de gold
formule geschat op twee weken.

Aanlevering

Aanlevering gebeurt in de vorm van drukklare
PDF’s + de originele indesign, Illustrator en photoshop bestanden
op het einde van de opdracht.